O firmie

Zakład   Usług   Inwestycyjnych - Janusz Kazimierski

element7I N F O R M A C J A - o firmie prywatnej

Przedsiębiorstwo Budowlane Renowacji Obiektów Zabytkowych ,, PLINTUS ‘’ s.c. działająca na terenie miasta Słupska i Gdańska od roku 1993 – przeszła reorganizację w 2000r. dzieląc się wówczas formalnie i merytorycznie na działające firmy wyłącznie na terenie Gdańska – PBROZ ,, PLINTUS – Bis ‘’ i Zakład Usług Inwestycyjnych – Janusz Kazimierski, zwany dalej ,,Z.U.I " obejmujący swą działalnością teren miasta Słupsk i powiatu słupskiego.

Zakład Usług Inwestycyjnych powstał na bazie wiedzy, doświadczeń i zasobów ludzkich, likwidowanej w Słupsku Pracowni Konserwacji Zabytków Oddział w Gdańsku.

Właściciel Janusz Kazimierski obejmował wówczas stanowisko kierownika budowy, uzyskując przy tym rozszerzone uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie
a przede wszystkim w obiektach zabytkowych. Po reorganizacji firma przejęła większość doświadczonej kadry rzemieślniczej oraz utworzyła na terenie własnego zaplecza technicznego pracownię sztukatorską. Przedsiębiorstwo podtrzymując tradycję nadal specjalizuje się w renowacji obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji elementów wystroju architektonicznego wnętrz i elewacji.

Dodatkowo podejmuje się wykonawstwa dowolnych robót z zakresu budownictwa ogólnego.

Właściciel firmy posiada uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jest członkiem Pomorskiej Izby Inżynierskiej oraz posiada uprawnienia konserwatorskie przy zabytkach nieruchomych. Firma Z.U.I świadczy również , usługi z zakresu robót projektowych wraz ze wszelkimi w tym zakresie uzgodnieniami do uzyskania stosownych pozwoleń włącznie.

Z zakresu prac projektowych przy zabytkach nieruchomych świadczymy również usługi dotyczące programów konserwatorskich , wytycznych konserwatorskich, opinii konserwatorskich.

Firma ZUI Słupsk w 2002 roku została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie ,,Modernizacja Roku ‘’ za najlepiej wykonaną i zrekonstruowaną elewację w Polsce. Wyróżnienie zostało wręczone na Zamku Królewskim w Warszawie, którego głównym patronatem był Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Aleksander Kwaśniewski.

W latach 2003 - 2004 oraz 2009 - 2010 - 2011 firma była nominowana do finału konkursu ogólnopolskiego ,,Modernizacja Roku’’ do działu: renowacja obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji detali architektonicznych.

W roku 2009 została nagrodzona przez Federację Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych za najlepszy produkt roku 2008 w kategorii budownictwo - za modernizację Hotelu „Staromiejski ‘’ w Słupsku oraz Statuetką Srebrnego Niedźwiedzia w kategorii budownictwo- Lider Promocji Słupskiej Gospodarki.

 

Terminowość w realizacji, solidność wykonawcza i uzyskiwana wysoka jakość robót spowodowały przychylne opinie nadzoru budowlanego i inwestorów. Składam zatem solidne zapewnienie, że dołożę wszelkich starań by tak trudno zdobytej opinii nie utracić.

WŁAŚCICIEL

Janusz Kazimierski